President Puigdemont: “Pegasus és incompatible amb l’estat de Dret”

Intervenció del president Puigdemont al debat sobre les recomenacions del Comitè d’Investigació de Pegasus del Parlament eurpeu: Benvolguts companys, vull començar agraint el gran treball de la ponent, Sophie in’t Veld, i del president de la comissió Pegasus, Jeroen Lenaers, per haver assumit una responsabilitat extremadament difícil. L’escàndol Pegasus no és d’informàtica, ni de seguretat, […]