Reclamem una política pesquera europea que beneficiï Catalunya

Hem presentat una pregunta a la Comissió Europea per reclamar un canvi en la política pesquera europea, que beneficiï els pescadors catalans. El centralisme espanyol en l’aplicació de les polítiques europees perjudica el nostre teixit social i econòmic.